Nr konta bankowego:
Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu
29 8811 0006 0000 0048 0932 0001


 

Dni wolne w naszym przedszkolu w roku szkolnym 2019 / 2020

 


1 XI - Uroczystość Wszystkich Świętych


11 XI - Narodowe Święto Niepodległości


24 XII - 26 XII - Przerwa Świąteczna


31 XII - 1 I - Przerwa Świąteczna


1 I - Nowy Rok 2020


6 I - Uroczystość Objawienia Pańskiego

 

27 I - 9 II - Ferie zimowe
przedszkole pracuje pierwszy tydzień

 

10 IV - Wielki Piątek

 

1 V - Święto Pracy

 

11 VI - Boże Ciało

 Dyżury:


23 XII Dyżur w godz. 7.00 - 14.30


27 XII Dyżur w godz. 7.00 - 14.30


30 XII Dyżur w godz. 7.00 - 14.30


9 IV Wielki Czwartek
Dyżur w godz. 7.00 - 14.30


14 IV Wtorek po Wielkanocy
Dyżur w godz. 7.00 - 14.30


12 VI Piątek po Bożym Ciele
Dyżur w godz. 7.00 - 14.30Dyżur wakacyjny:


od 29-go czerwca do 24 lipca 2020r.Ramowy rozkład dnia

Organizację dnia oraz zadania dydaktyczne nasza placówka opiera na wytycznych dotyczących przedszkoli, opracowanych przez Ministerstwo Oświaty, uwzględniając przy tym katolicki charakter przedszkola.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA 3 i 4 LATKÓW
6.30 – 8.00 schodzenie się dzieci do świetlicy. 8.00 – 8.45 zajęcia wspomagające prowadzone przez nauczyciela, zabawy swobodne, spontaniczne. Indywidualna praca z dziećmi. 8.45 – 9.00 ćwiczenia poranne, przygotowanie do śniadania, zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe i utrwalanie zachowań prozdrowotnych. 9.00 - 9.30 śniadanie 9.30 – 9.45 modlitwa w kaplicy 9.45 – 10.15 zajęcia dydaktyczne wynikające z Programu Wychowania Przedszkolnego zaplanowane przez nauczycieli w ramach Planu Tygodniowego 10.15 – 10.30 zabawy dowolne podejmowane przez dzieci 10.30 – 11.45 pobyt na placu zabaw, spacery i wycieczki. Czynności samoobsługowe w szatni (ubieranie się i rozbieranie) 11.45 – 12.00 przygotowanie do obiadu 12.00 – 12.30 obiad, czynności samoobsługowe, wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania
3.latki: 12.30 – 12.45 Czynności samoobsługowe (przebieranie się) 12.45 – 13.45 leżakowanie 4.latki: 12.30 – 13.45 odpoczynek poobiedni, słuchanie bajek, muzyki, zabawy swobodne, pobyt na placu zabaw 13.45 – 14.00 zabawy ruchowe, przygotowanie do podwieczorku 14.00 – 14.15 podwieczorek 14.15 – 16.00 zabawy dowolne, utrwalenie wcześniej poznanych treści dydaktycznych, zabawy na świeżym powietrzu.

RAMOWY ROZKŁAD DNIA 5 i 6 LATKÓW

6.30 – 8.00 schodzenie się dzieci do świetlicy. 8.00 – 8.45 zajęcia wspomagające prowadzone przez nauczyciela, zabawy swobodne, spontaniczne.
Indywidualna praca z dziećmi. 8.45 – 9.00 ćwiczenia poranne, przygotowanie do śniadania, zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe i utrwalanie
zachowań prozdrowotnych. 9.00 - 9.30 śniadanie 9.30 – 9.45 modlitwa w kaplicy 9.45 – 10.45 zajęcia dydaktyczne wynikające z Programu Wychowania Przedszkolnego zaplanowane przez nauczycieli
w ramach Planu Tygodniowego 10.45 – 11.45 pobyt na placu zabaw, spacery i wycieczki, zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze 11.45 – 12.00 przygotowanie do obiadu 12.00 – 12.30 obiad, czynności samoobsługowe, wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania 12.30 – 13.00 zabawy w kącikach zainteresowań, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci 13.00 – 13.45 słuchanie bajek, praca indywidualna z dzieckiem, zajęcia wspomagające 13.45 – 14.00 zabawy ruchowe, przygotowanie do podwieczorku 14.00 – 14.15 podwieczorek 14.15 – 16.00 zabawy dowolne, utrwalenie wcześniej poznanych treści dydaktycznych, indywidualna praca wyrównawcza,
zabawy na świeżym powietrzu.