Nr konta bankowego:
Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu
29 8811 0006 0000 0048 0932 0001
facebook 

Dni wolne w naszym przedszkolu w roku szkolnym 2016/ 2017

 


13 IV - Wielki Czwartek
dyżur od 8:00 do 15:00


14 IV - Wielki Piątek
przedszkole nie pracuje


2 V (wtorek) przedszkole nie pracuje


16 VI (piątek) przedszkole nie pracuje

 

Przedszkole pracuje do 30 VI 2017r.

 

Dyżury wakacyjne:


3 – 7 VII


24 – 28 VII


31 VII – 11 VIII 2017r.
001_db.jpgRamowy rozkład dnia dla trzy i czterolatków

Organizację dnia oraz zadania dydaktyczne nasza placówka opiera na wytycznych dotyczących przedszkoli, opracowanych przez Ministerstwo Oświaty, uwzględniając przy tym katolicki charakter przedszkola. RAMOWY ROZKŁAD DNIA 3 i 4 LATKÓW
6.30 – 8.00 schodzenie się dzieci do świetlicy. 8.00 – 8.45 zajęcia wspomagające prowadzone przez nauczyciela, zabawy swobodne, spontaniczne. Indywidualna praca z dziećmi. 8.45 – 9.00 ćwiczenia poranne, przygotowanie do śniadania, zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe i utrwalanie zachowań prozdrowotnych. 9.00 - 9.30 śniadanie 9.30 – 9.45 modlitwa w kaplicy 9.45 – 10.15 zajęcia dydaktyczne wynikające z Programu Wychowania Przedszkolnego zaplanowane przez nauczycieli w ramach Planu Tygodniowego 10.15 – 10.30 zabawy dowolne podejmowane przez dzieci 10.30 – 11.45 pobyt na placu zabaw, spacery i wycieczki. Czynności samoobsługowe w szatni (ubieranie się i rozbieranie) 11.45 – 12.00 przygotowanie do obiadu 12.00 – 12.30 obiad, czynności samoobsługowe, wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania
3.latki: 12.30 – 12.45 Czynności samoobsługowe (przebieranie się) 12.45 – 13.45 leżakowanie 4.latki: 12.30 – 13.45 odpoczynek poobiedni, słuchanie bajek, muzyki, zabawy swobodne, pobyt na placu zabaw 13.45 – 14.00 zabawy ruchowe, przygotowanie do podwieczorku 14.00 – 14.15 podwieczorek 14.15 – 16.00 zabawy dowolne, utrwalenie wcześniej poznanych treści dydaktycznych, zabawy na świeżym powietrzu.