Nr konta bankowego:
Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu
29 8811 0006 0000 0048 0932 0001
facebook 

Dni wolne w naszym przedszkolu w roku szkolnym 2016/ 2017

 


13 IV - Wielki Czwartek
dyżur od 8:00 do 15:00


14 IV - Wielki Piątek
przedszkole nie pracuje


2 V (wtorek) przedszkole nie pracuje


16 VI (piątek) przedszkole nie pracuje

 

Przedszkole pracuje do 30 VI 2017r.

 

Dyżury wakacyjne:


3 – 7 VII


24 – 28 VII


31 VII – 11 VIII 2017r.
001_db.jpgZajęcia dodatkowe


Dzieci w naszym przedszkolu wzbogacają umiejętności i wiedzę nie tylko podczas zajęć
obowiązkowych ale również w trakcie zajęć dodatkowych. Ich gama jest ciągle poszerzana
i dostosowywana do potrzeb i zainteresowań naszych przedszkolaków.
Zajęcia te odbywają się w godzinach dopołudniowych. Obecnie oferujemy naszym podopiecznym
następujące formy zajęć dodatkowych:KATECHEZA ( raz w tygodniu).
Zajęcia pozwalają dzieciom na radosne poznawanie Boga poprzez rozmaite zabawy dydaktyczne i inscenizacje. W tym przypadku nie chodzi o zabawę typu czysto rekreacyjnego ale o takie zajęcia z dziećmi, w których ruch i konkretne czynności stanową swego rodzaju okazję do nabywania nowych doświadczeń i odkrywania nowych pojęć religijnych. Zabawa podczas katechezy posiada dużą wartość wychowawczą, dostarcza dzieciom wiele satysfakcji, wzbogaca ich przeżycia i umożliwia im uzewnętrznienie swoich doznań i potrzeb duchowych.


GIMNASTYKA (zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu).
Dzieci uwielbiają ruch. Przedszkolaki wprost kipią energią a zajęcia ruchowe są wspaniałą okazją do wykorzystania jej nadmiaru i skierowania go na właściwe tory. Dyscyplinują one grupę, uczą współdziałania, integrują zespół. Świetnie rozwijają orientację w schemacie ciała oraz przestrzeni, dlatego też w naszym przedszkolu oprócz codziennych zajęć ruchowych wynikających z realizacji podstawy programowej – dwa razy w tygodniu odbywają się zajęcia gimnastyczne. Mają one na celu profilaktykę wad postawy, kształtują prawidłową sylwetkę małego dziecka, wzmacniają duże grupy mięśniowe, rozwijają ogólną sprawność i koordynację ruchową, zachęcają dzieci do aktywności ruchowej.


ZABAWY Z MUZYKĄ (prowadzone są raz w tygodniu).
Głównym celem tych zajęć jest umuzykalnianie dzieci i rozwijanie ich zdolności muzycznych poprzez naturalny kontakt z muzyką w zabawie. Zajęcia te pozwalają na rozwój aktywności twórczej dziecka w zakresie działania inspirowanego muzyką, rozwijają wrażliwość słuchową i kształtują umiejętność właściwego odbioru muzyki. Zabawy z muzyką uczą dzieci prawidłowych reakcji na bodźce muzyczne (pauza, sygnał muzyczny, zmiany tempa, wysokość dźwięków, itp.), kształtują poczucie rytmu i orientację przestrzenną. Odgrywają również bardzo ważną rolę w kształtowaniu koordynacji ruchowej, koncentracji uwagi i wyobraźni podczas różnych form ruchu inspirowanego muzyką: zabawy z chustami, szarfami, aerobik itp.


ZAJĘCIA TANECZNE (odbywają się dwa razy w tygodniu).
Taniec nadaje ruchom dziecka lekkości, sprężystości, gibkości a ponadto wprowadza do zajęć przedszkolnych zabawę i odprężenie. Zaspokaja potrzebę aktywności, wpływa na kształtowanie precyzji ruchu, wyrabia elegancję i estetykę, pozwala pozbyć się kompleksów i zahamowań. Podczas zajęć tanecznych dzieci poznają różne układy i figury taneczne, które potem mogą zaprezentować na przedszkolnych uroczystościach.


ŚPIEWY Z GITARĄ (zajęcia prowadzone raz w tygodniu).
Zajęcia te maja na celu uwrażliwienie dziecka na świat muzyki a przede wszystkim rozwój słuchu muzycznego i poczucia rytmu. Podczas tych zajęć dzieci uczą się różnych piosenek związanych tematycznie z rokiem kalendarzowym i liturgicznym, które następnie prezentują podczas wspólnych spotkań i uroczystości przedszkolnych m.in. na przedszkolnych Mszach Świętych.


JĘZYK ANGIELSKI (dwa razy w tygodniu).
Odbiorcami tych zajęć są dzieci 4 i 5 – letnie. Głównym celem nauki języka angielskiego jest zapoznanie przedszkolaków z obcymi dźwiękami oraz zrozumienie ich a także zachęta do dalszego pogłębiania wiedzy językowej. Nauka odbywa się w sposób naturalny, poprzez zabawę opartą na bezpośrednim kojarzeniu przedmiotów, zjawisk i czynności ze słowem. Na zajęciach dzieci biorą udział w zabawach, uczą się piosenek, rymowanek i wierszyków.

LOGOPEDIA (zajęcia raz w tygodniu).
W zajęciach uczestniczą dzieci, w przypadku których wskazana jest intensywniejsza praca nad aparatem mowy. Są to zajęcia indywidualne, które dopiero wtedy mogą przynieść owoc, gdy będą wiernie kontynuowane w domu z rodzicami.