Nr konta bankowego:
Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu
29 8811 0006 0000 0048 0932 0001
facebook 

Dni wolne w naszym przedszkolu w roku szkolnym 2016/ 2017

 


13 IV - Wielki Czwartek
dyżur od 8:00 do 15:00


14 IV - Wielki Piątek
przedszkole nie pracuje


2 V (wtorek) przedszkole nie pracuje


16 VI (piątek) przedszkole nie pracuje

 

Przedszkole pracuje do 30 VI 2017r.

 

Dyżury wakacyjne:


3 – 7 VII


24 – 28 VII


31 VII – 11 VIII 2017r.
001_db.jpgO zgromadzeniu

Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Poczęcia NMP zostało założone w 1857r. w Rzymie przez M.Józefę Karską (1823-1860) i bł. M.Marcelinę Darowską (1827-1911) przy współudziale o. Hieronima Kajsiewicza. W 1863 r., idąc wiernie za zawezwaniem Bożym, Matka Marcelina przeniosła na ziemie polskie ówczesny zalążek Zgromadzenia.

Celem duchowym Zgromadzenia jest chwała Boża, Jego życiem i duchem - miłość w odpowiadaniu Miłości, wola i prawda Boża.

Zadaniem Zgromadzenia jest służyć Kościołowi modlitwą i pracą nad formacją polskiej kobiety. Siostry zajmują się wychowaniem młodego pokolenia. Prowadzą przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły średnie z internatami dla dziewcząt. Katechizują dzieci i młodzież w szkołach państwowych. Pomagają w odprawianiu rekolekcji indywidualnych i grupowych. Biorą czynny udział w ruchu odnowy soborowej Kościoła. Prowadzą pracę misyjną na Ukrainie.

Ze szczególną gorliwością Siostry starają się szerzyć i pogłębiać cześć Matki Bożej, rozbudzając miłość do Niej i zachęcając do naśladowania Jej w swoim życiu. Pod ich opieką znajdują się dwa sanktuaria maryjne: w Szymanowie, gdzie znajduje się koronowany posąg Niepokalanej, zwanej Panią Jazłowiecką i w Kościerzynie z koronowaną figurą Matki Bożej Bolesnej.

Domem macierzystym Sióstr do 1946 roku był Jazłowiec (diecezja lwowska), obecnie mieści się tam Dom Rekolekcyjny bł. Marceliny Darowskiej, a w jednej części skrzydła sanatorium.

Obecnie dom generalny znajduje się w Szymanowie (diecezja łowicka, 6 km od Niepokalanowa).