Nr konta bankowego:
Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu
29 8811 0006 0000 0048 0932 0001


 

Dni wolne w naszym przedszkolu w roku szkolnym 2019 / 2020

 


1 XI - Uroczystość Wszystkich Świętych


11 XI - Narodowe Święto Niepodległości


24 XII - 26 XII - Przerwa Świąteczna


31 XII - 1 I - Przerwa Świąteczna


1 I - Nowy Rok 2020


6 I - Uroczystość Objawienia Pańskiego

 

27 I - 9 II - Ferie zimowe
przedszkole pracuje pierwszy tydzień

 

10 IV - Wielki Piątek

 

1 V - Święto Pracy

 

11 VI - Boże Ciało

 Dyżury:


23 XII Dyżur w godz. 7.00 - 14.30


27 XII Dyżur w godz. 7.00 - 14.30


30 XII Dyżur w godz. 7.00 - 14.30


9 IV Wielki Czwartek
Dyżur w godz. 7.00 - 14.30


14 IV Wtorek po Wielkanocy
Dyżur w godz. 7.00 - 14.30


12 VI Piątek po Bożym Ciele
Dyżur w godz. 7.00 - 14.30Dyżur wakacyjny:


od 29-go czerwca do 24 lipca 2020r.Główne kierunki i metody działania wychowawczego stosowane w placówkach wychowawczych Zgromadzenia Sióstr Niepokalanek.

Cztery zasady wychowawcze, jakie są realizowane w szkołach i przedszkolach niepokalańskich – to filary, poręcze, pomocne w lepszym funkcjonowaniu, bez możliwości upadku. Poniżej podajemy cztery płaszczyzny ułatwiające realizację zasad:

1) Pierwszeństwo prawdy i zaufania – duch rodzinny
2) Indywidualizacja i „długomyślność”
3) Bezinteresowność i czystość intencji
4) Pierwszeństwo wychowania w procesie nauczania.

Prawda i zaufanie – duch rodzinny.

Każdy człowiek ma własną, sobie przeznaczoną drogę rozwoju i własne zadania życiowe do spełnienia, zawsze jednak kierunek tej drogi wyznacza nakaz wszechstronnej prawdy moralnej. Warunkiem zachowania tego kierunku, sposobem docierania do prawdy jest – zdaniem Matki Marceliny Darowskiej – umiejętność słusznego, obiektywnego sądzenia i oceniania. Trzeba więc nauczyć dzieci obiektywnie osądzać własne czyny i wszystkie otaczające je sprawy. Okazji do tego dostarcza codzienność, stałe obowiązki zwykłego dnia. Polecała zatem M. Marcelina: W pracy z dziećmi docieraj do dna, głównie, gdy chodzi o prawdę i o sumienność. Do tych je doprowadzaj ściśle i stanowczo. Do tego posłużą ci sprawy codzienne.
Podstawę wychowania stanowią prawda i miłość:

Prawda z Bogiem – to wiara
Prawda z sobą – to pokora
Prawda z innymi – to uczciwość

Prawda z sobą to widzenie swoich uczuć, pociągów, swoich czynów takich, jakimi rzeczywiście są. Trzeba wychowywać dzieci tak, by chciały znać prawdę o sobie. Aby do tego doprowadzić – wychowawca (ale też i rodzic!) musi sam pozostawać w prawdzie, unikać wszystkiego co pokrętne, dwuznaczne, co mogłoby rzucić jakikolwiek cień na niego. Musi żyć prawdą i chodzić jej drogami.
Zaufanie – to kolejny i równie ważny warunek do stworzenia odpowiedniego „klimatu wychowawczego”.
Zaufanie i prawda wspomagają proces wychowawczy, wzajemnie się warunkują i wspierają, uszlachetniając człowieka budują jego osobowość. Zaufanie dzieci i młodzieży należy zdobywać konsekwentną i cierpliwą pracą. Ma ona polegać na stworzeniu atmosfery prawdy i klimatu rodzinnego. Ten klimat to konsekwentne wymagania ale także wzajemne przywiązanie, ciepło, poczucie bezpieczeństwa i – szczęśliwe dzieciństwo, które stanie się swego rodzaju posagiem dzieci na ich dalsze życie. Duch rodzinny to także atmosfera radości i pogody, która ma być tłem tego szczęśliwego dzieciństwa.