PRZEDSZKOLE Sióstr Niepokalanek im. Jana Pawła II w Nowym Sączu PRZEDSZKOLE Sióstr Niepokalanek im. Jana Pawła II w Nowym Sączu 1 I 2021 - 8 I 2021
PRZERWA ŚWIĄTECZNA I FERYJNA - PORZĄDKI W PRZEDSZKOLU
28-31 XII (pn. - czw.)
Dyżur w przedszkolu dla zgłoszonych dzieci
7.00 - 15.00
24 XII 2020 - 27 XII 2020
PRZERWA ŚWIĄTECZNA
PIERWSZY TYDZIEŃ STYCZNIA
(4-8 STYCZNIA)
PORZĄDKI W PRZEDSZKOLU.
ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ ORGANIZACJI FERII ZIMOWYCH PRZEZ MEN I WYNACZENIE TERMINU NA CZAS 4-17 STYCZNIA 2021 R.
PRZEDSZKOLE PRACUJE DOPIERO
OD 11 STYCZNIA 2021 R.
PRZEDSZKOLE Sióstr Niepokalanek im. Jana Pawła II w Nowym Sączu PRZEDSZKOLE Sióstr Niepokalanek im. Jana Pawła II w Nowym Sączu PROSIMY, ABY DZIECI PRZEBRANE BYŁY
W STROJE REGIONALNE.
BAL KARNAWAŁOWY
W TYM ROKU
PRZEDSZKOLNYM
ODBĘDZIE SIĘ
28 stycznia 2021 r.
TEMATEM PRZEWODNIM BĘDZIE
PATRIOTYZM
PRZEDSZKOLE Sióstr Niepokalanek im. Jana Pawła II w Nowym Sączu PRZEDSZKOLE Sióstr Niepokalanek im. Jana Pawła II w Nowym Sączu Międzynarodowy Projekt Edukacyjny PIĘKNA NASZA
POLSKA CAŁA
Dowiedz się więcej
PRZEDSZKOLE Sióstr Niepokalanek im. Jana Pawła II w Nowym Sączu ZBIERAJ NAKRĘTKI DLA PAWŁA! PRZEDSZKOLE Sióstr Niepokalanek im. Jana Pawła II w Nowym Sączu Zebrane nakrętki
wrzucaj do specjalnego kosza na świetlicy.
Odbiorcą jest Paweł,
uczeń Specjalnego Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego w Nowym Sączu
Zebrane nakrętki pomogą Pawłowi w kontunuowaniu rehabilitacji.
W tym roku przedszkolnym ponownie zbieramy nakrętki. Ulotka informacyjna
PRZEDSZKOLE Sióstr Niepokalanek im. Jana Pawła II w Nowym Sączu REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020/21 przedszkole@bialyklasztor.pl ZAPISZ DZIECKO ON-LINE 18 442 04 04 KLIKNIJ TUTAJ Wolne miejsca! PRZEDSZKOLE Sióstr Niepokalanek im. Jana Pawła II w Nowym Sączu Zobacz PRZEDSZKOLE Sióstr Niepokalanek im. Jana Pawła II w Nowym Sączu Witamy na stronie przedszkola
Sióstr Niepokalanek
w Nowym Sączu
POZNAJ NASZE IDEE WYCHOWANIA

REGULAMIN

przyprowadzania i odbierania dziecka z Przedszkola Sióstr Niepokalanek
przez rodzica/opiekuna w okresie 
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 1. Mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z mają obowiązek bezwzględnie przestrzegać wewnętrznych procedur bezpieczeństwa obowiązujących w zwiazku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na terenie placówki. Osoby, które nie stosują się do wyznaczonych procedur będą wypraszane z budynku Przedszkola
  i Dyrektor będzie powiadamiał służby państwowe.
 2. Ustala się , że dziecko będzie przyprowadzane do przedszkole od godziny 30 do godziny 9.00 , a odbierane od godziny 14.00.
 3. Po godzinach określonych w pkt.1 Przedszkole jest zamykane i udostępnia się kontakt (domofon, telefoniczny).
 4. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci  do/z Przedszkola  mają zachować   dystans społeczny  w odniesieniu do pracowników  Przedszkola jak i innych dzieci   i ich rodziców  wynoszący min. 2 m.
 5. Przy wejściu do Przedszkola udostępnia się płyn do dezynfekcji i instrukcję prawidłowej dezynfekcji rąk – instrukcja GIS.
 6. Każda osoba wchodząca do budynku przedszkola jest zobowiązana do przeprowadzenia dezynfekcji rąk zgodnie z instrukcją GIS. Ponadto osoba wchodząca zobowiązana jest nosić maseczkę/przyłbicę zakrywającą nos i usta. Osoby nie posiadające zakrytych ust i nosa nie będą wpuszczane do budynku przedszkola.
 7. Wprowadzamy w Przedszkolu tzw. „Strefę Rodzica” poza którą osoby postronne (też Rodzice/Opiekunowie prawni) nie będą mieli wstępu.
 8. Personel pomocniczy kieruje rodziców do „Strefy Rodzica”, w której zgodnie z wytycznymi GIS z dnia 30 kwietnia 2020 roku – Rodzic może wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej Przedszkola z zachowaniem 15 m2 na jednego rodzica. Rodzice przebywający z dzieckiem w „Strefie Rodzica”, zobowiązani są posiadać zakryty nos i usta, przed wejściem zdezynfekować ręce płynem udostępnionym przez Przedszkole. Przy dozowniku wisi instrukcja prawidłowej dezynfekcji rąk.
 9. Opieka przedszkolna organizowana jest na podstawie oświadczenia rodziców, wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia Dyrektora.
 10. Każdy rodzic/opiekun zgodnie z wytycznymi GIS jest zobowiązany przyprowadzania do przedszkola dziecka zdrowego, bez objawów chorobowych. Przedszkole udostępnia termometr bezdotykowy, który znajduje się przy wejściu do przedszkola,  w celu dokonania  przez rodzica samokontroli temperatury ciała dziecka.
 11. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby u wychowanka  (takich  jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu) należy natychmiast powiadomić rodziców wychowanka.
 12. Wychowanek oczekuje na rodziców w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych dzieci.
 13. Rodzic powinien o jak najszybszym zadzwoń na specjalną całodobową infolinię Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącej postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem: 800 190 590 lub do Stacji sanitarno-epidemiologicznej w Nowym Sączu tel. 18 4434564 wew. 32,43,39,44 lub powiadomienie 999 albo 112.
 14. Dziecko do przedszkola przyprowadza jeden rodzic/opiekun, który jest zobowiązany stosować się do wytycznych GIS z dnia 30.04.2020 roku i MEN, MZ, GIS z dnia 29 kwietnia 2020 roku.
 15. Przedszkole ustala ścieżki szybkiej komunikacji z rodzicami, które będą wykorzystane w przypadku pojawienia się u wychowanka objawów choroby (kaszel, duszności, problemów z oddychaniem, podwyższona temperatura, zmęczenie).
 16. Sprawy administracyjne adresowane do dyrektora i rady pedagogicznej, należy kierować do sekretariatu przedszkola w formie elektronicznej na adres przedszkole@bialyklasztor.pl lub kontaktować się telefonicznie  pod numer 18 4420404.

Grupa Pszczółek – pszczolki@bialyklasztor.pl
Grupa Myszek – myszki@bialyklasztor.pl
Grupa Motylków – motylki@bialyklasztor.pl
Grupa Żabek – zabki@bialyklasztor.pl
Grupa Rybek – rybki@bialyklasztor.pl
Grupa Zajączków – zajaczki@bialyklasztor.pl

Aktualności

PRZEDSZKOLE Sióstr Niepokalanek im. Jana Pawła II w Nowym Sączu
W krainie zwierząt

W czwartek w naszym przedszkolu poznawaliśmy życie zwierząt.

PRZEDSZKOLE Sióstr Niepokalanek im. Jana Pawła II w Nowym Sączu
Piękna Nasza Polska Cała – Zadanie 6

Dzieci w swoich grupach przez tydzień realizowały działania o charakterze patriotycznym.

Zobacz, czym dysponuje przedszkole

przestrzenne sale, dobrze wyposażone w pomoce dydaktyczne, zabawki, a także łazienki
Dysponujemy własną kuchnią zgodną ze wszystkimi wymaganiami szczególnie dla dzieci
Prowadzimy bardzo bogaty program zajęć ogólnorozwojowych, zarówno intelektualnych jak i fizycznych
Prowadzimy również zajęcia z j. angielskiego, matematyki, baletu, klocków Lego, piłki nożnej...
Jesteśmy bardzo dobrze wyposażonym przedszkolem z dużym zasobem pomocy dydaktycznych.
Mamy własny plac zabaw, na którym dzieci uwielbiają spędzać czas z rówieśnikami

Zajęcia w naszym przedszkolu

O naszych zasadach wychowawczych

Przedszkole to miejsce, w którym młody człowiek nabywa swoich pierwszych doświadczeń życiowych. Nasi nauczyciele, oraz my – siostry Niepokalanki – kierujemy się zasadami, które od założenia przez bł. siostrę Marcelinę, są naszym mottem wychowania najmłodszych.

PRZEDSZKOLE Sióstr Niepokalanek im. Jana Pawła II w Nowym Sączu
BÓG WSZYSTKIM, PRZEZ WSZYSTKO DO BOGA
PRZEDSZKOLE Sióstr Niepokalanek im. Jana Pawła II w Nowym Sączu
BÓG NAS STWORZYŁ POLAKAMI
PRZEDSZKOLE Sióstr Niepokalanek im. Jana Pawła II w Nowym Sączu
WIERNOŚĆ SWOIM OBOWIĄZKOM
PRZEDSZKOLE Sióstr Niepokalanek im. Jana Pawła II w Nowym Sączu
NAUCZYĆ DZIECI MYŚLEĆ

Cztery słowa o naszym przedszkolu

PRZEDSZKOLE Sióstr Niepokalanek im. Jana Pawła II w Nowym Sączu Nauka i zabawa
Rozwijamy się poprzez umiejętne połączenie nauki i zabawy. Dlatego wielu pokochało to miejsce.
PRZEDSZKOLE Sióstr Niepokalanek im. Jana Pawła II w Nowym Sączu Zdrowe posiłki
Do zdrowego rozwoju potrzebna jest dobrze zbilansowana dieta. Dbamy o dzieci już wiele lat!
PRZEDSZKOLE Sióstr Niepokalanek im. Jana Pawła II w Nowym Sączu Bezpieczeństwo dzieci
Wykształcony personel z dużym doświadczeniem, zapewniamy bezpieczeństwo na każdym możliwym miejscu!
PRZEDSZKOLE Sióstr Niepokalanek im. Jana Pawła II w Nowym Sączu Przyjazna atmosfera
Kochamy dzieci dlatego nie brakuje nam miłości i wyrozumiałości dla najmłodszych.

Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń do nas!

Jan Paweł II - Święty patron naszego przedszkola

Częste pytania

Zdecydowanie tak. Nasze doświadczenie i sprawdzony program nauki i zabawy pozwala nam z czystym sumieniem jednoznacznie stwierdzić: TAK, Twoja pociecha jest pod dobrą opieką!

Staramy się tak organizować życie przedszkolaka, aby jego wszechstronny rozwój był na najwyższym poziomie. Niektóre z zajęć są zajęciami dodatkowymi i będą odbywały się po zgromadzeniu odpowiedniego grona dzieci.

Szczegółowe informacje na ten temat udzieli siostra Dyrektor przedszkola.

Najprościej – można kliknąć TUTAJ.

Ramowy rozkład dnia znajduje się w zakładce DLA RODZICÓW. Tam też można znaleźć inne przydatne informacje.

Dni wolne – rok 2020/21
1 XI (nd.) – Uroczystość Wszystkich Świętych
11 XI (śr.) – Narodowe Święto Niepodległości – dzień wolny
24 XII-26 XII – Przerwa świąteczna
31 XII–1 I – Przerwa świąteczna
1 I (śr.) – Nowy Rok 2021 – dzień wolny
6 I (śr.) – Uroczystość Objawienia Pańskiego – dzień wolny
15 II-26 II – Ferie zimowe – przedszkole pracuje pierwszy tydzień; 22 II – 26 II , drugi tydzień porządki
2 IV (pt.) – Wielki Piątek – dzień wolny
3 IV-5 IV – Przerwa świąteczna
1 V (sb.) – Święto Pracy
3 V (pn.) – Święto Konstytucji 3 Maja – dzień wolny
3 VI (czw.) – Boże Ciało – dzień wolny

PRZEDSZKOLE Sióstr Niepokalanek im. Jana Pawła II w Nowym Sączu
Ramowy rozkład dnia
Przedstawiamy ramowy rozkład dnia dla grup wiekowych 3-4 lata oraz 5- i 6-latków.
PRZEDSZKOLE Sióstr Niepokalanek im. Jana Pawła II w Nowym Sączu
Konto do wpłat
Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu
29 8811 0006 0000 0048 0932 0001
PRZEDSZKOLE Sióstr Niepokalanek im. Jana Pawła II w Nowym Sączu
Kontakt z nami
Jeśli masz do nas jakies pytanie – zadzwoń albo skorzystaj z formularza kontaktowego.