Przedszkole Sióstr Niepokalanek w Nowym Sączu DNI ADAPTACYJNE
W PRZEDSZKOLU
New Layer 27 - 28 sierpnia 2020 roku

9:00 - 12:00
Serdecznie zapraszamy dzieci i Rodziców KLIKNIJ I PRZECZYTAJ
INFORMACJA O PRACY PRZEDSZKOLA W związku z informacjami przekazanymi przez władze państwowe, informujemy:
od dnia 6 maja br. wznawiamy pracę przedszkola uwzględniając wszystkie wytyczne podane przez Głównego Inspektora Sanitarnego
• pracujemy z zachowaniem wszystkich wytycznych i wymogów dbając o zasady higieny i bezpieczeństwa zdrowotnego dzieci
• dzieciom zapewniamy wyżywienie i pełną opiekę - jak dotychczas (z uwzględnieniem nowych wytycznych sanitarnych)
praca przedszkola odbywa się w znanych każdemu godzinach pracy, łącznie ze świetlicą,
poniżej podajemy istotne informacje, o czym powinien wiedzieć rodzic przed posłaniem dziecka do przedszkola - kliknij tutaj

Trwa rekrutacja on-line do naszego przedszkola - przyjmujemy dzieci od 2.5 roku życia - prosimy o przekazywanie tej wiadomości Waszym znajomym (za co serdecznie dziękujemy).
Szczegóły - kliknij tutaj, a formularz on-line zgłoszenia - tutaj.

Zamieszczamy informacje o pracy przedszkola w tegoroczne wakacje - kliknij tutaj.
Kliknij tutaj, aby zobaczyć zaktualizowany plan na czerwiec 2020 r. Ostatnia aktualizacja: 2020.05.14 O wszelkich zmianach tej sytuacji będziemy informowali na bieżąco na niniejszej stronie internetowej oraz za pomocą naszych e-maili grupowych.
REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2020/21 przedszkole@bialyklasztor.pl ZAPISZ DZIECKO ON-LINE 18 442 04 04 KLIKNIJ TUTAJ Zobacz Witamy na stronie przedszkola
Sióstr Niepokalanek
w Nowym Sączu
POZNAJ NASZE IDEE WYCHOWANIA

KOCHANI PRZYSZLI NASI PRZEDSZKOLACY!!!

Serdecznie zapraszamy WAS  i  WASZYCH Rodziców na dni adaptacyjne

27, 28 sierpnia 2020 roku

do  naszego przedszkola w godzinach 900 – 1200.

Podczas tych dni czekać na Was będą koleżanki
i koledzy, poznacie wiele ciekawych zabaw, ludzi
i miejsc, które towarzyszyć Wam będą podczas całego pobytu przedszkolnego.

Przedszkole Sióstr Niepokalanek w Nowym Sączu

REGULAMIN

przyprowadzania i odbierania dziecka z Przedszkola Sióstr Niepokalanek
przez rodzica/opiekuna w okresie 
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 1. Mając na uwadze bezpieczeństwo dzieci Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z mają obowiązek bezwzględnie przestrzegać wewnętrznych procedur bezpieczeństwa obowiązujących w zwiazku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na terenie placówki. Osoby, które nie stosują się do wyznaczonych procedur będą wypraszane z budynku Przedszkola
  i Dyrektor będzie powiadamiał służby państwowe.
 2. Ustala się , że dziecko będzie przyprowadzane do przedszkole od godziny 30 do godziny 9.00 , a odbierane od godziny 14.00.
 3. Po godzinach określonych w pkt.1 Przedszkole jest zamykane i udostępnia się kontakt (domofon, telefoniczny).
 4. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci  do/z Przedszkola  mają zachować   dystans społeczny  w odniesieniu do pracowników  Przedszkola jak i innych dzieci   i ich rodziców  wynoszący min. 2 m.
 5. Przy wejściu do Przedszkola udostępnia się płyn do dezynfekcji i instrukcję prawidłowej dezynfekcji rąk – instrukcja GIS.
 6. Każda osoba wchodząca do budynku przedszkola jest zobowiązana do przeprowadzenia dezynfekcji rąk zgodnie z instrukcją GIS. Ponadto osoba wchodząca zobowiązana jest nosić maseczkę/przyłbicę zakrywającą nos i usta. Osoby nie posiadające zakrytych ust i nosa nie będą wpuszczane do budynku przedszkola.
 7. Wprowadzamy w Przedszkolu tzw. „Strefę Rodzica” poza którą osoby postronne (też Rodzice/Opiekunowie prawni) nie będą mieli wstępu.
 8. Personel pomocniczy kieruje rodziców do „Strefy Rodzica”, w której zgodnie z wytycznymi GIS z dnia 30 kwietnia 2020 roku – Rodzic może wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej Przedszkola z zachowaniem 15 m2 na jednego rodzica. Rodzice przebywający z dzieckiem w „Strefie Rodzica”, zobowiązani są posiadać zakryty nos i usta, przed wejściem zdezynfekować ręce płynem udostępnionym przez Przedszkole. Przy dozowniku wisi instrukcja prawidłowej dezynfekcji rąk.
 9. Opieka przedszkolna organizowana jest na podstawie oświadczenia rodziców, wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia Dyrektora.
 10. Każdy rodzic/opiekun zgodnie z wytycznymi GIS jest zobowiązany przyprowadzania do przedszkola dziecka zdrowego, bez objawów chorobowych. Przedszkole udostępnia termometr bezdotykowy, który znajduje się przy wejściu do przedszkola,  w celu dokonania  przez rodzica samokontroli temperatury ciała dziecka.
 11. W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby u wychowanka  (takich  jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu) należy natychmiast powiadomić rodziców wychowanka.
 12. Wychowanek oczekuje na rodziców w wyznaczonym pomieszczeniu, w którym jest możliwe czasowe odizolowanie go od innych dzieci.
 13. Rodzic powinien o jak najszybszym zadzwoń na specjalną całodobową infolinię Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącej postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem: 800 190 590 lub do Stacji sanitarno-epidemiologicznej w Nowym Sączu tel. 18 4434564 wew. 32,43,39,44 lub powiadomienie 999 albo 112.
 14. Dziecko do przedszkola przyprowadza jeden rodzic/opiekun, który jest zobowiązany stosować się do wytycznych GIS z dnia 30.04.2020 roku i MEN, MZ, GIS z dnia 29 kwietnia 2020 roku.
 15. Przedszkole ustala ścieżki szybkiej komunikacji z rodzicami, które będą wykorzystane w przypadku pojawienia się u wychowanka objawów choroby (kaszel, duszności, problemów z oddychaniem, podwyższona temperatura, zmęczenie).
 16. Sprawy administracyjne adresowane do dyrektora i rady pedagogicznej, należy kierować do sekretariatu przedszkola w formie elektronicznej na adres przedszkole@bialyklasztor.pl lub kontaktować się telefonicznie  pod numer 18 4420404.

Najważniejsze jest to, aby dziecko było zdrowe – bez objawów chorobowych. To stała zasada, o której zawsze należy pamiętać.
Rodzicu!!!
Przypomnij  swojemu dziecku podstawowe zasady higieny. Zwróć uwagę na: niepodawanie ręki na powitanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, mycie rąk, zasłanianie ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu.

Pamiętaj!!! Ty jako Rodzic także powinieneś je stosować. Twoje dziecko uczy się przez obserwację. Wytłumacz również dziecku, aby nie zabierało do przedszkola niepotrzebnych przedmiotów czy zabawek.

Jeśli Twoje dziecko ukończyło 4 lata, musisz zapewnić mu indywidualną osłonę ust i nosa w drodze do i z przedszkola. Ważne!!! W przedszkolu nie ma obowiązku zakrywania ust i nosa przez dzieci. Pamiętaj jednak, że rodzice i opiekunowie muszą zabezpieczyć się w środki ochrony osobistej zarówno podczas odprowadzania i odbierania dzieci, jak również przebywania
w budynku przedszkola. W czasie pobytu w przedszkolu dziecko będzie przebywało w grupie 12 osobowej (możliwe wyjątki do 14 osób)
w jednej sali. Dziecko będzie mogło bawić się zabawkami, które można dezynfekować. Nauczyciel zapewni dziecku opiekę, zorganizuje zabawy i zajęcia dydaktyczne. Dziecko będzie mogło korzystać z przedszkolnego placu zabaw, tarasu i ogrodu, urządzenia tam będą dezynfekowane. Dzieci nie będą wychodziły na spacery i wycieczki poza teren placówki.

Podczas pobytu w przedszkolu, dziecko będzie spożywało posiłki, których przygotowanie odbywać się będzie w naszej kuchni z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa. Spożywanie posiłków będzie odbywało się w małych grupach.  Stoliki i krzesełka będą dezynfekowane po zjedzeniu posiłku przez każdą grupę dzieci. Sale zajęciowe będą wietrzone co najmniej raz na godzinę.
Wejście do przedszkola dla rodziców i opiekunów będzie ograniczone do minimum z zachowaniem środków ostrożności i bezpieczeństwa sanitarnego.

Kochani Rodzice – zapewniamy Was o dołożeniu wszelkich starań, by spełnić wszelkie wymagania. Podchodzimy z wielką starannością do spełnienia wymogów. W naszym przedszkolu przestrzeń nie stanowi problemu – mamy wiele sal i ogrom możliwości.

Czekamy na Was! Do zobaczenia!

Oświadczenie o zamiarze korzystania dziecka z przedszkola w okresie epidemii
Zamieszczamy oświadczenie, którego podpisanie jest koniecznym wymogiem do tego, aby Wasze dziecko mogło być powierzone naszej opiece w czasie epidemii.
Oświadczenie należy pobrać, wydrukować i uzupełnić, a podpisane dostarczyć do nas. Można wydrukować na jednej kartce formatu A4 (obustronnie).

Dziękujemy za zrozumienie.

Grupa Pszczółek – pszczolki@bialyklasztor.pl
Grupa Myszek – myszki@bialyklasztor.pl
Grupa Motylków – motylki@bialyklasztor.pl
Grupa Żabek – zabki@bialyklasztor.pl
Grupa Rybek – rybki@bialyklasztor.pl

Aktualności

2020.06.26 - żegnamy Motylki - 11
ŻEGNAMY MOTYLKÓW

Nadszedł ten dzień – pożegnanie naszych najstarszych przedszkolaków. Wszystkie dzieci przygotowały krótki występ i upominki dla swoich kolegów i koleżanek.

2020.06.22 0 dziękujemy za rok przedszkolny - 1
DZIĘKUJEMY ZA ROK PRZEDSZKOLNY

W niedzielę 21 czerwca cała wspólnota przedszkolna zgromadziła się w kaplicy na Mszy Świętej dziękczynnej za mijający rok katechetyczny i przedszkolny.

Zobacz, czym dysponuje przedszkole

przestrzenne sale, dobrze wyposażone w pomoce dydaktyczne, zabawki, a także łazienki
Dysponujemy własną kuchnią zgodną ze wszystkimi wymaganiami szczególnie dla dzieci
Prowadzimy bardzo bogaty program zajęć ogólnorozwojowych, zarówno intelektualnych jak i fizycznych
Prowadzimy również zajęcia z j. angielskiego, matematyki, baletu, klocków Lego, piłki nożnej...
Jesteśmy bardzo dobrze wyposażonym przedszkolem z dużym zasobem pomocy dydaktycznych.
Mamy własny plac zabaw, na którym dzieci uwielbiają spędzać czas z rówieśnikami

Zajęcia w naszym przedszkolu

O naszych zasadach wychowawczych

Przedszkole to miejsce, w którym młody człowiek nabywa swoich pierwszych doświadczeń życiowych. Nasi nauczyciele, oraz my – siostry Niepokalanki – kierujemy się zasadami, które od założenia przez bł. siostrę Marcelinę, są naszym mottem wychowania najmłodszych.

BÓG WSZYSTKIM, PRZEZ WSZYSTKO DO BOGA
BÓG NAS STWORZYŁ POLAKAMI
WIERNOŚĆ SWOIM OBOWIĄZKOM
NAUCZYĆ DZIECI MYŚLEĆ

Cztery słowa o naszym przedszkolu

ZD_0005_8. PLASTYKA Nauka i zabawa
Rozwijamy się poprzez umiejętne połączenie nauki i zabawy. Dlatego wielu pokochało to miejsce.
zdrowe-posilki Zdrowe posiłki
Do zdrowego rozwoju potrzebna jest dobrze zbilansowana dieta. Dbamy o dzieci już wiele lat!
bezpieczenstwo-dzieci Bezpieczeństwo dzieci
Wykształcony personel z dużym doświadczeniem, zapewniamy bezpieczeństwo na każdym możliwym miejscu!
przyjazna-atmosfera Przyjazna atmosfera
Kochamy dzieci dlatego nie brakuje nam miłości i wyrozumiałości dla najmłodszych.

Chcesz wiedzieć więcej? Zadzwoń do nas!

Jan Paweł II - Święty patron naszego przedszkola

Częste pytania

Zdecydowanie tak. Nasze doświadczenie i sprawdzony program nauki i zabawy pozwala nam z czystym sumieniem jednoznacznie stwierdzić: TAK, Twoja pociecha jest pod dobrą opieką!

Staramy się tak organizować życie przedszkolaka, aby jego wszechstronny rozwój był na najwyższym poziomie. Niektóre z zajęć są zajęciami dodatkowymi i będą odbywały się po zgromadzeniu odpowiedniego grona dzieci.

Szczegółowe informacje na ten temat udzieli siostra Dyrektor przedszkola.

Najprościej – można kliknąć TUTAJ.

Ramowy rozkład dnia znajduje się w zakładce DLA RODZICÓW. Tam też można znaleźć inne przydatne informacje.

ramowy-rozklad-dnia
Ramowy rozkład dnia
Przedstawiamy ramowy rozkład dnia dla grup wiekowych 3-4 lata oraz 5- i 6-latków.
Konto-do-wplat
Konto do wpłat
Bank Spółdzielczy w Nowym Sączu
29 8811 0006 0000 0048 0932 0001
kontakt-z-nami
Kontakt z nami
Jeśli masz do nas jakies pytanie – zadzwoń albo skorzystaj z formularza kontaktowego.