ROCZNICA NADANIA IMIENIA PRZEDSZKOLU: JAN PAWEŁ II