ŚWIĘTO SIÓSTR

8 grudnia w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, dzieci, rodzice, nauczyciele i pracownicy przedszkola złożyli życzenia siostrom z okazji ich święta patronalnego.