Zadanie nr 37, Słownik Gwary Regionalnej

Poznajemy naszą gwarę!

W ramach projektu edukacyjnego „Piękna Nasza Polska Cała” dzieci zapoznały się z Gwarą Regionalną oraz wykonały ilustrowany słownik Gwary Regionalnej naszego regionu.