ZD_0012_1. KATECHEZA
Katecheza

Zajęcia pozwalają dzieciom na radosne poznawanie Boga poprzez rozmaite zabawy dydaktyczne i inscenizacje.